top of page

Slik gjør vi risikovurdering for Covid-19 smitte ved våre arrangementer

Det er nå blir klart at møte og konferansemarkedet er begrenset av regelen for avstand mellom gjester, ikke antallgrensen på 50 personer som gjelder for idretts- og kulturarrangement. Som ansvarlig arrangør er dette svært godt nytt, men stiller også krav til oss å levere arrangementer der våre kunder kan føle seg trygge på at smittevernet er tatt på alvor. Vi har derfor utviklet en mal for risikovurdering av smitte, basert på hvordan vi ellers foretar risikovurdering for events, i samarbeid med våre gode venner i Liveforce.


Slik bruker dere malen:

1. Klarlegg risiko ved de forskjellige stadiene av arrangementet.

2. Beregn sannsynligheten for smitte ved hver enkelt situasjon.

3. Beregn graden av smittespredningsfare for den enkelte situasjon.

4. Oppdater risikovurderingen med funn gjort ovenfor. Malen gir så automatisk en fargekodet indikasjon på risiko for spredning av virus ved den enkelte situasjon, og hvor ofte og nøye den enkelte situasjon bør følges opp under arrangementet.

5. Lag en handlingsplan for å redusere sannsynligheten for smitte og hvordan dere skal reagere hvis smitten oppstår.

Motel Agency-Blogg Risk assessment matrix

NHO Reiseliv har publisert en rekke veiledere som skal hjelpe bransjen med å sikre trygg drift ved å følge en nasjonal standard for smitteverntiltak. Vi ønsker å presisere at det er viktig å følge NHOs veiledere der man er usikre og at denne malen kun er utviklet som et hjelpemiddel til alle dere der ute som er usikre på hvordan man skal ta tak i denne nye situasjonen.


Dersom dere har behov for hjelp til planlegging av deres arrangementer eller firmaturer i denne spesielle situasjonen vi nå befinner oss i, kan dere kontakte oss på ketil@motelagency.no, eller legge inn en forespørsel via www.motelagency.no.

Comments


bottom of page